Gemensamt miljökontor på gång

Kommunerna Trosa, Flen, och Gnesta kan från och med nästa år komma att få ett gemensamt miljökontor. Samarbetet går ut på att samordna resurserna och på så sätt bli starkare än vad dessa små kommuner är var och en för sig.

Idag är miljöverksamheten med miljö-, hälso- och livsmedelsinspektionerna en sårbar verksamhet i mindre kommuner. Därför föreslår kommuncheferna i Flen, Trosa och Gnesta nu att gå samman om ett gemensamt miljökontor - planerna är att det ska ligga i Flen. Johan Sandlund tror att den här typen av kommunal samverkan kommer att öka.

Det blir politikerna som senare beslutar om detta ska bli verklighet, bland de inblandade medarbetarna på miljökontoren så har förslaget mottagits med blandade känslor.