Invandring

Allt fler välutbildade flyktingar i länet

1:41 min

Allt fler flyktingar som kommer till Sverige är högutbildade. Många har utbildning inom bristyrken som läkare, tandläkare och ingenjörer.

Serry Alhafez flydde från Syrien och kom till Östersund i maj. Han är utbildad tandläkare och är en av alla välutbildade flyktingar som kommit till länet.

– Sverige behöver läkare, tandläkare och ingenjörer och vi har en bra bakgrund och en bra utbildning. Jag förstår inte varför det ska vara så lång väg och många steg. Eller många steg får det vara men samordningen måste bli bättre. 

Nya siffror från SCB visar att de som invandrat till Sverige de senaste åren har en högre utbildningsnivå än vad personer som är födda i Sverige har. Många av invandrarna är utbildade inom bristområden som naturvetenskap, teknik och hälsa. Men för en invandrad akademiker tar det fem till tio år att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det finns en del åtgärder som ska göra det enklare för akademiker att få svensk examen och jobb. En sådan är "korta vägen" som vänder sig till de med internationell akademikerutbildning. Men för Serry Alhafez är vägen till den korta vägen lång. Första nästa år kan han få börja där. Serry tror att det snabbaste sättet att lära sig yrket och språket skulle vara att komma ut på en praktikplats hos en tandläkare direkt.

– Att inte kunna språket bildar en mur som gör att det tar lång tid innan man kommer ut i arbetslivet. Alla välutbildade flyktingar från Syrien pratar engelska, om vi snabbt skulle komma ut i praktik skulle vi lära oss svenska snabbare och vi skulle även lära oss tandläkartermologi. Jag vill lära mig om hur tandläkare i Sverige arbetar och jag vill komma ut i arbetslivet snabbt.  

Serry väntar på att få börja sin väg mot en svensk examen. Men väntan är jobbig och han längtar efter att känna sig som en del av samhället.

– Det är svårt att känna sig delaktig om man inte är aktiv och gör något.