Föroreningar vid tunneln i Varberg inget hinder

1:38 min

Att Trafikverkets provborrning inför tunnelbygget stött på lösningsmedel i grundvattnet kommer inte som någon större nyhet för Varbergs kommun.

– Vi är inte jätteöverraksade av att Trafikverkets provborrning inför tunnelbygget visat på rester av lösningsmedel i grundvattnet, säger Jan Malmgren som är planeringschef i Varbergs kommun.

Sen länge har Varbergs miljökontor vetat att det finns förorenade områden i nordvästra Varberg: Norra hamnområdet,  vid Lassabackatippen, kvarteret Valen, Monarkområdet och kvarteret Renen - där man på en förskola för tio år sen konstaterade att det fanns trikloreten i luften - en rest från den slambassäng som tidigare fanns där.

För just kvareret Renen har Varbegs kommun sökt pengar från Naturvårdsverket för att kunna sanera marken. Vad som händer om slutrapporten från den provborrning som Trafikverket gjort inför tunnelbygget visar att det finns för höga halter halter lösningsmedel återstår att se.

För själva tunnelbygget får exploatören Trafikverket göra vad som behövs för att ta hand om gifterna - men utanför själva tunnelområdet blir det en fråga för Varbergs kommun och de stora planer som nu dras upp för hur stan ska växa ner mot havet och upp mot Getterön, när järnvägsområdet blir tillgängligt. 

– I alla nya byggprojekt så bidrar saneringerna till att vi får bättre markmiljö. Det är hållbar utveckling att  omvandla gamla industrimarker och till stadsdelsyta, i stället för att ta värdefull jordbruksmark i anspråk, menar Jan Malmgren.