Brister i stödet till unga spelberoende i Västerås

1:33 min

Spelberoende barn och unga i Västerås får inte tillräckligt bra stöd. Den kritiken levererar stadens revisorer efter att ha granskat vården. 

– Det finns en hel del brister. Lagstiftningen på nationell nivå har inte hängt med, i Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, säger Lars Luttropp, ordförande för Västerås stads revisorer.

Det finns relativt bra behandling av vuxna spelberoende, menar revisorerna. Det är just för de unga som det behöver förbättras hos kommunen.

Ett första steg kan vara att ta reda på hur många barn och unga som är spelberoende.

– Det vet vi ju inte. Man har inte kartlagt hur stort missbruket är, säger Lars Luttropp.

Det finns inte heller några mätningar hur många unga som är spelberoende i Sverige. Det enda som finns är en beräkning från Folkhälsoinstitutet som säger att drygt två procent av befolkningen kan vara spelberoende. Men den undersökningen bygger inte på någon verklig undersökning, utan på statistiska beräkningar.

Spelberoende på internet är ett relativt nytt fenomen, vilket är orsaken till att det offentliga Sverige inte hunnit med.

Internetspel är en av tre stora fällor för spelberoende: de andra två fällorna är spelautomater, typ Jack Vegas, och sportspel, typ trav och tips.

Ett annat problem i Västerås är att man behöver bättre kontakter med landstinget, säger Lars Luttropp:

– Det behöver ske ett bättre samarbete.

När det gäller Landstinget Västmanland finns inget uppdrag till vården att behandla för spelberoende. Det händer visserligen att vården behandlar sådant ändå, men det finns alltså inget uppdrag.

– Söker du för någon depression till psyket, så kan det vara ett spelberoende i botten, säger Lars Luttropp till P4 Västmanland.