Funktionshindrade vill lyftas fram som arbetskraft

Funktionshindrade har svårare att få ett jobb än vad dom borde ha. Enligt Sören Jansson, ombudsman för de Synskadades Riksförbund i Skaraborg, beror det till stor del på att staten, landstingen och kommunerna är dåliga på att tillvarata den arbetsresurs som funktionshindrade utgör.
- Vi kan mycket, mycket mer än vad många tror. Med dagens teknik kan man anpassa datorer så att man kan vara lika snabb som en frisk person, säger han.

I ett brev som Sören Jansson skrivit tillsammans med Reumatikerförbudet uppmanar han nu till ökad kunskap om vad funktionshindrade kan. Hittills har inga konkreta åtgärder kommit ut av brevet. Men en del reaktioner har det skapats trots allt.
- Ja, vi har faktiskt fått respons från flera kommuner, och en av dom vill att vi ska komma dit och prata med dom, säger Sören Jansson.
Situationen som Sören Jansson pekar på i brevet, känns igen av arbetförmedlingarna:
- Dom har ju sett detta också men det hjälper ju inte om man inte har något sätt att angripa det på. Vi får nog försöka att ligga på själva lite mer, säger Sören Jansson.