Regeringen går emot experterna om GMO

1:59 min

Sverige följer inte expertråden om matvaror som resten av EU godkänt. Det är ett brott mot den förra regeringens policy.
– Vi har inte följt den vetenskapliga linjen, som varit brukligt i Sverige, säger Zofia Kurowska på Livsmedelsverket.

Regeringen går emot EU:s vetenskapliga experter i frågan om genetisk modifierade produkter, så kallat GMO.

Traditionellt har både socialdemokratiska och borgerliga regeringar alltid följt de vetenskapliga rekommendationerna när medlemsländerna röstat om godkännande av nya GMO-produkter. Men i den nya regeringens första GMO-omröstning lade Sverige ner sin röst.

Zofia Kurowska, statsinspektör vid Livsmedelsverket, var Sveriges representant vid omröstningen.

– Min instruktion var att jag skulle lägga ner rösten, utan att ge en röstförklaring.

Zofia Kurowska på Livsmedelsverket beskriver hur det gick till när hon, som representant för Sverige, nyligen röstade i EU om godkännande av tre GMO-produkter. Det handlade då om två genmodifierade bomullsprodukter och en genmodifierad rapsprodukt.

Omröstningen, som var den första som handlade om GMO-produkter sedan den nya regeringen tillträdde, skedde i oktober och följs upp med en ny omröstning nästa fredag.

Experterna på EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, hade gett klartecken för de produkter som medlemsländerna röstade om. Tidigare har det inneburit att även Sverige röstar ja till att godkänna GMO-produkterna i fråga. Men, så blev det alltså inte i det här fallet.
Zofia Kurowska igen:

– Det här är en ny situation. Sverige har alltid gått på den vetenskapliga linjen. Och i det här fallet har jag bara en instruktion att följa från departementet, det är helt enkelt att vi inte har följt den vetenskapliga linjen, som varit brukligt i Sverige.

Tidigare har Sverige följt de rekommendationer som Efsa ger när ansökningarna om GMO-produkter behandlas, och det oavsett om det varit socialdemokrater eller borgerliga partier som suttit vid makten.

Med GMO-kritiska Miljöpartiet i den nya regeringen håller den inställningen nu på att omprövas. Ekot har pratat med miljödepartementet och landsbygdsdepartementet och sökt de ansvariga ministrarna Åsa Romson och Sven-Erik-Bucht. Men ingen av dem vill ställa upp på en intervju innan den nya regeringen formulerat sin GMO-politik.