MHF kritiserar Gävles nya cykelregler

1:23 min

Motorförarnas Helnykterhetsförbund i Gävle riktar kritik till Gävle kommuns satsning på nya cykelvägar och cykelövergångar. De menar att olyckor lätt kan hända nu när bilar måste ge företräde åt cyklister.

Den första september trädde nya trafikregler i kraft. Cyklister ska prioriteras och Gävle kommun har satsat på att bygga nya cyckelövergångar som ska fungera likadant som övergångsställen för fotgängare. Alltså att bilar måste ge företräde åt cyklister som vill över vägen.

Men MHF i Gävle riktar nu kritik till de nya övergångarna eftersom de är oroliga att olyckor kommer öka. Ove Sandert är ordförande i MHF i Gävle, han tror att okunskap är förenat med livsfara.

– Vi tänker främst på säkerheten och det är ju det som är grundtanken i den nya lagen, att öka säkerheten. Men vi är ju rädda att det istället kommer bli tvärtom. Det måste kombineras med bättre utbildning så att cyklisterna blir mer medvetna om hur det fungerar.

Men det är inte bara olycksrisken Ove Sandert är orolig över.

– Det predikas ju mycket om Eco-driving nu. Men det här går ju stick i stä med det, för här tvingas man ju hela tiden att sänka farten och öka farten. Och det har ju en miljöpåverkan, säger han.

MHF riktar kritiken till kommunen som i år satsat 3 miljoner på projektet. Och de närmsta åren ska kommunen jobba vidare med att utveckla cykeltrafiken. Inger Schörling, ordförande i Tekniska nämnden:

– Cyklisterna kommer bli många fler i centrala Gävle i framtiden och bilisterna måste anpassa farten mer. Vi får helt enkelt lära oss att umgås, säger hon.