Alltfler anmälningar mot vården

Antalet anmälningar mot vården ökar. Förra året behandlade Patientnämnden i länet 723 ärenden, vilket är 61 mer än året innan. Nämndens handläggare Helene Landgren tror inte att det beror på att det sker alltfler fel i vården utan att människor nu vet vart de ska vända sig när det blivit fel.

I ett fall från förra året bröt en 41-årig kvinna foten och behövde visa försäkringsbolaget ett läkarintyg. Men i många månader, trots hennes påstötningar, låg det färdiga intyget och samlade damm på läkarens kontor. Hélène Landgren tycker att det är bra att allt fler sådana här patienter vågar höra av sig, eftersom hon misstänker ett stort mörkertal.

Patientnämnden har dock inga disciplinära befogenheter utan fungerar mest som bollplank och medlare mellan patient och läkare. Det finns också initiativ att börja använda nämndens kunskaper i förebyggande arbete, vilket bara delvis varit fallet hittills.
- Vi vill gärna att våra erfarenheter ska tas till vara. Och det har man väl gjort lite grann tidigare, inte så mycket som vi hade hoppats kanske. Men nu är det på gång, säger Hélène Landgren.