Volvo eldar på arbetsmarknaden

Under årets första tre månader ökade vinsten rejält för buss och lastbilstillverkaren Volvo. Volvos framgångar leder till att fler får jobb, och är också en stark konjunkturmätare.

- Det verkar som om det pekar uppåt fortfarande och vi har inte sett toppen på konjunkturuppgången ännu, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Volvos vinst första kvartalet blev 4,6 miljarder kronor, jämfört med 3 miljarder efter 3 månader 2004.

Ett jobb i fabriken ger fyra jobb utanför
Det här leder till fler anställningar. Antalet anställda inom Volvokoncernen ökade med drygt 700 personer under det första kvartalet till 81 807 personer den sista mars. I Sverige har Volvokoncernen ungefär 28 500 anställda.

En ny undersökning visar att Volvos framgångar genererar fler jobb än så till och med. Volvokoncernen skapar direkt och indirekt sysselsättning åt mer än 110 000 svenskar.

Undersökningen har tagits fram i samarbete mellan Volvo och Umeå kommun och visar att för varje jobb som skapas i själva fabriken, skapas ytterligare ungefär fyra arbeten hos underleverantörer, serviceföretag och andra som lever av att leverera varor och tjänster till fabriken eller dess anställda.

I siffran ingår även sysselsättningseffekterna av de skatteinkomster som Volvos verksamhet genererar.

Även expansion utomlands får mer positiva effekter för sysselsättningen i Sverige än vad som tidigare framkommit. Intern statistik från Volvokoncernen visar att för varje tre jobb som skapas i utlandet, skapas ett jobb i Sverige. Volvo har produktionsanläggningar i 25 länder.

På väg mot drömgräns
Som det ser ut nu kan Volvo komma att tangera eller överträffa förra årets drömgräns för omsättningen. Då passerades 200-miljardersvallen, i år antyder kvartalssiffran på 52,3 miljarder att det går att upprepa.

Annat som verkar gå Volvos väg är aktiekursen som noterade ny högstanivå hittills på runt 330 kronor i mitten av mars, eller en uppgång med 25 procent sedan årsskiftet. Senaste veckan har kursen fallit tillbaka med står fortfarande på plus 15 procent sedan årsskiftet.

Bussar från förlust till vinst
Samtliga affärsområden förbättrade resultatet under årets första kvartal, till och med bussarna som haft ett trögt 2004 och som klarade att nå vinst med nöd och näppe, efter flera kvartal med förluster.

Men merparten av vinstlasset dras i vanlig ordning av lastbilarna, 3 av 4,6 vinstmiljarder kommer därifrån. Inte ens högre kostnader för material och komponenter, som en följd av prisuppgången på råvaror, tycks sakta farten för Volvo.

Reporter: Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se