Tsunamifond ska hjälpa Indonesien

Världsbanken har skapat en fond för hjälp till de delar av Indonesien som drabbats av tsunamin och jordskalv.

Bistånd på tre och en halv miljarder kronor ges från bland andra EU, Asiatiska utvecklingbanken och enskilda länder som Australien, Tyskland och Storbritannien. Detta är ett av de största biståndsprojekten från Världsbanken.

Pengarna ska gå till återuppbyggnad av bostäder och infrastruktur, och genom Världsbankens samordning hoppas man kunna undvika korruption, som är ett stort problem i Indonesien.