Polisutbildning behövs för att stoppa våld mot kvinnor

Polisen saknar förutsättningar för att bekämpa våldet mot kvinnor, till exempel misshandel och olika sexualbrott. Det anser en majoritet, närmare 60 procent, av de tillfrågade poliserna i undersökning som Polisförbundet har låtit göra.

Många poliser tycker också att de har för dålig utbildning, något som kan vara avgörande i de här fallen.

– Bara förmågan att kunna bemöta en kvinna i den här situationen, och framför allt ge henne tid, kunna prata med kunskap om våld mot kvinnor, det stärker polismannen, det höjer kvaliteten. Många poliser gör ett mycket gott arbete, men jag önskar att de fick lov att bli så professionella som de vill vara inom sina olika arbetsområden inom polisen, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

700 poliser runt om i landet har tillfrågats om polisens arbete mot kvinnovåld, till exempel om misshandel, trakasserier, våldtäkter och andra sexualbrott.

”Det krävs mord för att något ska hända”
De allra flesta tycker att polisen prioriterar kvinnovåldet, men nästan 60 procent anser ändå att polisens förutsättningar är otillräckliga. De efterlyser större resurser. En polisman säger till exempel att det nästan krävs mord för att något ska hända.

Ett bättre samarbete med andra instanser, efterfrågas också. Mer stöd till kvinnor så att de inte tar tillbaka sina anmälningar och framför allt ökad kunskap.

52 procent av de tillfrågade anser att de inte har fått tillräcklig vidareutbildning,

Specialkunskap behövs
– Framför allt behöver man specialkunskap. Beteendevetenskap, psykologi, träna sin förhörsteknik, man behöver så mycket stödåtgärder för att bli så bra som jag vet att de här poliserna vill bli, säger polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Varför får de inte de här specialkunskaperna?

– Det är alltid så att utbildning prioriteras ner. Sedan mitten av 80-talet har vi inte haft någon central sammanhållen vidareutbildning, säger han.

Men Rikspolischefen Stefan Strömberg lovar bättring - mer internutbildning är på gång, avslöjar han.

– Det här är ett område där jag räknar med att vi kommer att satsa för att bli mycket bättre.

När då?

– Det kan jag inte svara på rak arm för det handlar om en väldigt bred utbildningssatsning. Först måste vi identifiera vad det är för typ av utbildningsinsatser vi behöver göra, men det ligger högt på listan över prioriteringar. 

Är det sådana frågor som beteendevetenskap, mer förhörsteknik och psykologi?

– Det är den typen av saker som hör ihop med en bra utbildning för att säkra att polismännen klarar av att hantera de här situationerna, säger Stefan Strömberg.

Maria Eksedler
maria.eksedler@sr.se