Skola får anmärkning på miljön

Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda användningen av åtta tillfälliga lektionssalar i Duveholmsskolan i Katrineholm.
Lektionssalarna finns i de nybyggda "ljusgårdarna" och om inte förbättringar görs i form av väggar ända upp till taket, solskydd från takfönstrena samt att rätt temeperatur hålls, så anser Arbetsmiljöverket att arbetsmiljön är för dålig. Lektionssalarna ska användas tillfälligt då skolans ventilation byggs om.