Regeringen satsar på exportrådgivare

Regeringen satsar ytterligare fem miljoner kronor på exportrådgivare för småföretag.

Nästa år ska antalet exportrådgivare i Exportrådets regi öka till från dagens sex till 15. Det innebär att runt 1 000 företag som vill satsa på export ska kunna utnyttja rådgivarnas tjänster.

Bland andra Kalmar, Linköping, Örebro och Borlänge får nya exportrådgivare.

Rådgivarna ska nu täcka samtliga län.