Mona Sahlin om svenska IS-krigarna

2:12 min

Mona Sahlin, som har ett regeringsuppdrag som nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, delar Säpos bild av att rekryteringen till den extremistiska organisationen IS, har ökat i Sverige. 

Samtidigt har problemet lyfts fram i ljuset och flera ungdomar har kunnat hindras från att åka.

– Fler och fler vågar prata öppet om det och arbeta mot det, säger Mona Sahlin.

I Ekots lördagsintervju i går, gjorde Säpochefen Anders Thornberg en uppskattning av hur många svenska medborgare som rest till Irak eller Syrien för att slåss på IS sida.

– Min bedömning är absolut att det har ökat. Att flera som för några månader sedan åkte för att göra en humanitär insats åker nu för att också aktivt delta i striderna. Hur många vi har förhindrat att åka, eftersom fler och fler vågar prata öppet om det och jobbar mot det - det vet ju ingen av oss.

Mona Sahlin (S) är nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

– Vår uppfattning är att det rör sig om så många som 250 till 300 personer, som vi på olika sätt måste ha en uppfattning om och vara beredda när de kommer tillbaka att se vad de är, vad de har för avsikt och förmåga, säger Säpochefen Anders Thornberg.

I Mona Sahlins uppdrag ingår att stärka och länka samma organisationer och myndigheter på olika nivåer i samhället, i kampen mot våldsbejakande extremism.

S-profilen fick uppdraget i somras, av Alliansregeringen, och ska redovisa sitt arbete i juni 2016. För att förebygga nyrekrytering behöver man veta vad som lockar och vilka som lockas av extremism och våld. Det är inte någon lätt uppgift eftersom gruppen är allt annat än homogen.

– I stort sett varje individ är också en egen berättelse, som kan innehålla verkligen allt från religiös fanatism, politiska radikalism och utenförskap och till ibland rent ut sagt lurad att åka ner.

I de allra flesta fall rör det sig om pojkar och unga män, som vill strida för IS. Men även flickor har rest ner, ofta mot sin vilja, säger Mona Sahlin.

– Det finns också, som jag har mött, tjejer som har lurats eller sålts dit ner, som vi också aktivt måste se till att de kan komma tillbaka. För här finns så mycket skam och skuld bakom varje berättelse bland pojkar och män, flickor och kvinnor som har rest ner.

I de fall där de som återvänder från IS har deltagit i extremistorganisationens brott mot mänskligheten, med halshuggningar, våldtäkter och andra grymheter, så ska de ställas inför rätta och dömas, betonar Sahlin. Men för de som vänt tillbaka efter att ha förskräckts och tagit avstånd av IS ska det finnas en väg tillbaka.

Regeringen arbetar just nu med direktiv till en utredning som syftar till att göra det olagligt att delta i träning och strider för organisationer som IS. Tanken är att en lag ska läggas fram redan nästa år.