Rädda Barnen vill ha Barnens Hus i Trollhättan

Trollhättan skulle behöva ett Barnens Hus eller kriscentum för barn och ungdom. Det tycker Rädda Barnens avdelning i Trollhättan.

Barnens Hus skulle vara ett ställe dit barn som har fått problem av någon art kan vända sig - t.ex om de har blivit utsatta för övergrepp. Planerna ska diskuteras på ett seminarium i Trollhättan idag.Ett liknande Barnens Hus finns i Malmö.