Skandiachefer slipper åtal efter lyxrenoveringar

Flera av brottsmisstankarna mot Skandias förre vd Lars-Eric Petersson och vice vd Ulf Spång har avskrivits. Det framgår av överåklagare Christer van der Kwasts förundersökning om lägenhets- och bonusskandalerna i Skandia. 

– Vi har tagit del av åklagarens beslut om vilka misstankar som har fallit bort, och vi tycker att det är tillfredställande att åklagaren har tagit till sig de förklaringar som Ulf Spång har lämnat när det gäller lägenhetsaffärer och bonusprogram, säger Leif Gustavsson, Ulf Spångs advokat.

Varken tidigare vd Lars-Eric Petersson eller tidigare vice vd:n Ulf Spång är längre misstänkta för brott i samband med de lyxrenoveringar på 17 miljoner kronor som gjordes i direktörernas bostäder.

Där misstänks nu bara personalchefen Ola Ramstedt och två andra chefer.

Vidtog inga åtgärder
När Spång och Petersson i efterhand fick reda på att Skandia hade fått betala renoveringarna vidtog de inga åtgärder, men det kan inte leda till något straffansvar, skriver åklagaren i beslutet.

När det gäller de omfattande bonusprogrammen i Skandia så är Ulf Spång inte längre misstänkt för trolöshet mot huvudman. Han misstänks nu enbart för skattebrott och otillåtet lån.

Lars-Eric Petersson står kvar som ensam misstänkt och ansvarig för att taket i bonusprogrammet Wealthbuilder togs bort, något som kostat bolaget 185 miljoner kronor.

Rättstvist pågår parallellt
För Petersson pågår parallellt med åklagarens brottsutredning en rättstvist med Skandia och det är den tvisten med Skandia som Petersons advokat Christer Brantheim framför allt fokuserar på.

– Det viktigaste för Lars-Eric Petersson nu är att få fram sanningen om Wealthbuilder. Det arbetet fortsätter vi i skiljeprocessen. Han befinner sig inte i Sverige nu, säger Petersons advokat Christer Brantheim.

Skandias vice vd Björn Björnsson ville på måndagskvällen inte ställa upp på en bandad intervju. Men han säger till Ekot att förundersökningen stärker Skandias agerande både när det gäller att träffa en förlikning med Ulf Spång och att driva vidare rättsprocessen mot Lars Eric Petersson som Skandia kräver på 300 miljoner kronor för de dyra bonusprogrammen.

Erik Boman
erik.boman@sr.se