Arbetslösheten minskar

Färre arbetslösa i Skåne i år jämfört med förra året
Den öppna arbetslösheten fortsätter att minska i Skåne. I slutet av maj var drygt 27.000 personer öppet arbetslösa i Skåne. Det är en minskning med 17 procent jämfört med samma tidpunkt förra året. Även antalet personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program minskar.