Policy mot droger behövs inte

Idrottsklubbar i Västernorrland behöver inte ha något drogpolitiskt program för att få bidrag från kommunerna, det visar en rundringning som radio Västernorrland har gjort.
Däremot har många idrottsklubbar själva en policy när det gäller droger, men det finns alltså inga krav på en sån från kommunernas sida. I Härnösand kommer kommunen troligen att ställa ett sånt krav framtiden, det säger Bertil Eriksson på kultur och fritidsförvaltningen.