Lägts löner i Linköpings stift

De lägsta kyrkolönerna finns i Linköpings stift. Det visar en sammanställning som Svenska kyrkans församlingsförbund gjort på uppdrag av SKTF-tidningen.

De anställda i stiftet i Linköping tjänar tre tusen kronor mindre än kollegorna i Stockholms stift. Genomsnittslönen för alla anställda i Linköping ligger på 18 600 kronor.