Förslag om ersättning för torskfiskare positivt

- Yrkesfiskarna kommer att klara torskfiskestoppet. Det säger Jan Erik Holmberg som är talesman för Blekinges fiskare som kommentar till ett förslag om åtta veckors ersättning till de fiskare som tvingas ligga stilla på grund av stoppet.

Torskfiskestoppet träder i kraft den första maj och gäller beståndet öster om Bornholm.

Det finns en möjlighet för torskfiskarna att gå över till att fiska piggvar och i samband med det fisket är det tillåtet att ta 200 kilo torsk om dagen som bifångst.

Men Jan Erik Holmberg tror inte att det blir många torskfiskare som slår sig på piggvarsfiske.