Pellets bättre än ved

Det är betydligt bättre att elda med pellets än med ved.

I alla fall om man ser till utsläppen. Forskning från Umeå Universitet visar att vedeldade värmepannor är betydligt större miljöbovar än om man eldar pellets.