Eskilstuna i botten av skuldligan

Eskilstuna kommun har 770 miljoner kronor i skulder, bara tre kommuner i Sverige har större skulder än så, visar en granskning som tidningen Dagens samhälle gjort.

Ulf Lennartsson, ekonom på Sveriges kommuner och landsting, säger att kommuner ibland måste låna för att kunna göra nödvändiga investeringar. Men om låneskulden blir för stor riskerar räntorna att tränga ut den övriga verksamheten.

Så länge räntorna är låga så fortsätter lånandet, men situationen kan ändras snabbt. Om räntorna skulle stiga kraftigt kan det bli ett skräckscenario, säger Lennartsson till tidningen.