Steve Nyberg lever i en grafisk och bildkonstnärlig värld

3:54 min

Steve Nyberg är konstgrafikern från Göteborg som flyttade till Malmö för att gå på Serieskolan. Nu är han inne på sitt andra år och han gillar är att rita enkla figurer som ofta är baserade på verkliga personer. Men vad utmärker en bra serie? Är det viktigare att rita snyggt eller att ha en bra historia?