Bomhusbussen rullar - tills vidare

Facket har ju hotat med att ställa in busstrafiken till södra Bomhus i Gävle efter att bussarna utsatts för omfattande stenkastning. På måndagen möttes representaner från Kommunal, Swebus och X-trafik där facket lämnade över en lista på saker i busstrafiken som de tycker borde skötas bättre. Längre fram ska parterna mötas igen för att diskutera saken, och tills vidare rullar trafiken på som vanligt.