Eskilstuna förebild i arbetet mot hedersrelaterat våld

Det arbete som bedrivs mot hedersrelaterat våld i Eskilstuna kan bli en av modellerna för sådant arbete på det internationella planet. Det menar Bam Björling som är ordförande i den landsomfattande organisationen Kvinnoforum, som på måndagen höll ett första seminarium i landet i sitt slag i Eskilstuna.

Eskilstunas storlek och den övriga sociala och ekonomiska sammansättningen ger kommunen förutsättningar att bli en modell i sammanhanget. Dessutom pågår redan ett EU-stött projekt i ett par Eskilstunaskolor. Bland annat får lärare själva lära sig upptäcka hedersrelaterade problem och eleverna jobbar med sina attityder.

Med på Kvinnoforums sammandragning fanns bland annat kommunen, länsstyrelsen, frivilligorganisationer, sjukvården, migrationsverket och åklagare och polis. Och just polisen har en nyckelroll. Den slutsatsen drar Bam Björling och Kvinnoforum efter att ha jobbat med polismyndigheter i en rad länder.  

Kriminalinspektör Stefan Lindberg är en av Sörmlandspolisens experter på hedersrelaterade problem och han hoppas att seminariet blir ett avstamp för ett bättre samarbete överlag.