Många frågor till kommunpolitiker

Att ställa frågor till kommunalråden och nämndordförandena har blivit populärt bland fullmäktigepolitikerna.
Dt gäller att från varför projekteringen av ombyggnaden av Sudergården i Burgsvik avbrutits, till vad som händer med tillnykteringsenheten.

Varför har badtemperaturen i Slite varit för låg för dem med reumatisk värk?

Vilka är det som ska bo på ombyggda Tingsbrogården i Bro eller vad händer med planändringen av Flextronics lokaler, är andra frågor.

Byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman (s) får en fråga om riksintresse definieras jämfört med attraktivt kustnära boende, eller hur kommunalrådet Sonia Landin ser på diskrimineringen i kommunen. Har kommunen en organisation som inte diskriminerar pga av kön, sex eller handikapp eller etnisk tillhörighet?

En fråga handlar om kommunen kan söka sponsorer för att kunna behålla Fenomenalen i Gotlands Fornsal.