Förslag på policy mot rökning

Centerpartisten Barbro Ronsten motionerar om att Gotlands kommun borde ta fram en policy för hur man ska minska rökandet på ön.

Gotlands kommun bör införa en antidiskrimineringsklausul. Det vill vänsterpartisterna på ön. Det skulle innebära att om en leverantör eller entreprenör till Gotlands kommun diskriminerar någon så skulle kommunen ha rätt att upphäva avtalet. 

Vid Hemse vårdcentral är det parkeringskaos. Det menar centerpartister från Sudret som vill att tekniska nämnden ska lösa problemet och skapa fler handikapp-parkeringsplatser.