Studenter ger positiv bild av det svenska skolsystemet

1:21 min

Det svenska skolsystemet har ofta matats med kritik, särskilt under valet för någon månad sedan. Men bilden är inte alltid negativ. En grupp internationella utbytesstudenter som läst om det svenska skolsystemet på Högskolan Dalarna ger en helt annan bild.

– Vår uppgift var att sitta med i klassrummet på olika skolor. Det var helt fantastiskt. Jag såg mycket eget arbete och undervisningsmetoder jag aldrig tidigare sett, säger lichtensteinaren Martin Lorez som läser till lärare i Österrike.

Tillsammans med 15 andra studenter från olika europeiska länder har han studerat den svenska skolan och hur den fungerar här i Dalarna. De har gjort fältstudier på olika typer av skolor, allt från förskola till gymnasium. 

– Eleverna i Sverige har mycket mer eget ansvar för vad och hur de lär sig. Det är nog det största pluset. I Österrike är det mycket mer kontroll över eleverna, säger Martin.

Hans klasskamrat, Alva Urpi från Spanien, håller med.

– Här ger lärarna studenterna så mycket frihet. På så sätt förstår eleverna att de måste vara organiserade i sitt arbete. De lär sig saker som jag tror spanska elever går miste om, säger hon.

Det är mycket som överraskar studenterna. Bland annat att svenska elever är engagerade i arbetet trots att läraren inte står bakom ryggen på dem. Pressen är inte lika hög och attityden från lärarnas håll inte lika auktoritär som i utbytesstudenternas hemländer. 

– Det här skulle aldrig fungera hemma i Österrike, säger Martin.

Göran Morén, universitetsadjunkt på Högskolan Dalarna, har hållit i undervisningen av kursen. Han fascnieras av studenternas åsikter.

– De har haft en sån gemensam uppfattning, trots att de kommer från helt olika länder. Det här är natuirligtvis inte hela bilden, men det är en bild. Och just när den kommer från personer utanför Sverige blir det mer av en ögonöppnare, säger han.

Enligt den senaste PISA-undersökningen, som tar fasta på hur väl utbildningssystemet i olika länder rustar skolungdomar inför framtiden, har Sveriges resultat halkat ner de senaste åren.

– Vi har blivit vana att matas med en negativ bild av den svenska skolan under en lång tid. Jag skulle säga att resultaten av PISA är en av anledningarna till det. Men de här studenternas rapporter säger ju att det ändå finns del att vara glad över i det svenska skolsystemet, säger Göran Morén.