Tvätteriflytt till Eskilstuna

Den danska tvätterikoncernen Berendsen Textil Service flyttar delar av sin verksamhet till Eskilstuna.
Det är tvätterifirmans verksamhet i Fredriksberg i Dalarna som läggs ner, och de 55 anställda erbjuds att flytta med till Eskilstuna. Andra av företagets verksamheter flyttas till Västerås respektive Örebro. Detta enligt lokala medier i Dalarna. Enligt företaget finns idag en stor överkapacitet i branschen, eftersom landsting, kommuner, hotellbranschen och försvaret, som är de största kunderna, har minskat sin tvättmängd kraftigt.