Ingen ansvarsfrihet för vårdpolitiker

Vård- och omsorgsnämnden i Ulricehamn får ingen ansvarfrihet för förra årets verksamhet. Det beslutade kommunfullmäktige i Ulricehamn efter en lång debatt i går kväll. Samtliga politiker i nämnden väntas nu avgå.

Det var moderaterna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och spi som drev igenom beslutet med röstsiffrorna 25-18. Övriga partier, centern, folkpartiet, kristdemokraerna och miljöpartiet vill ge nämnden ansvarfrihet.
Det är kommunens revisorer har föreslagit att nämnden inte skall få ansvarsfrihet efter att nämnden i flera år överskridit budgeten. Fyra ledamöter i vård- och omsorgsnämnden har redan avgått och de övriga nio ledmöterna väntas också avgå.