Regeringen ska inte besluta om nåd

Från och med nästa år ska det vara en domstol och inte regeringen som avgör om livstidsdömda fångar ska få sina straff tidsbestämda. Det kommer regeringen snart att föreslå.

Enligt justitieminister Thomas Bodström är det hög tid att byta ut nuvarande system som infördes 1734 och som inte är rättssäkert.

Domstolar är bättre lämpade än politiker att avgöra hur långa straff dömda ska ha, anser Thomas Bodström

– Man har inte möjlighet till advokat, man har inte möjlighet till överklagande, man får inte sina beslut motiverade och vi vill alltså att det här ska flyttas in i domstol så att man får alla de här rättigheterna, säger Thomas Bodström.

– Det här också viktigt för alla personer som jobbar på fängelser men också för de som sitter i fängelse att man ska få en förutsägbarhet när man kan få ett livstidsstraff prövat. Det är alltså inte fråga om att man ska få kortare straff eller att livstidsstraffet ska avskaffas utan att man ska få en möjlighet att få det prövat i domstol.

Ingen rättighet
Enligt Thomas Bodström är det ingen rättighet att få straffet tidsbestämt. Det som ska avgöra är omständigheterna kring brottet, hur man skött sig i fängelset och om det finns risk att man begår nya brott.

– Om en person är så farlig att han inte kan släppas ut väger det mycket tyngre än den personens hopp om att få straffet tridsbestämt. Det kommer att göras en farlighetsbedömning precis som idag och det får aldrig vara så att man riskerar framtida brottsoffer på dne här personens bekostnad, säger Thomas Bodström.

Örebro tingsrätt första instans
Men det är få som anses så farliga och de flesta livstidsdömda kommer, liksom idag, att få en möjlighet att få sitt straff tidsbestämt. I dag sitter 130 fångar dömda på livstid i svenska fängelser.

Efter tio år finns möjlighet att ansöka om tidsbestämt straff. Vid avslag ska man kunna söka igen, efter ett år. Och enligt regeringens förslag blir Örebro tingsrätt första instans.

– Den ligger ju centralt i Sverige och vi har flera fängelser i närheten, Kumla, Tidaholm och Hinseberg.

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se