Gifthalter i fisk minskar kraftigt

2:07 min

Gifthalterna i fiskar som simmar i Stockholmsregionen minskar enligt en undersökning av Svenska miljöinstitutet.

Koncentrationen av kvicksilver, PCB och andra gifter är högre i centrala Stockholm, men lägre i skärgården och i Mälaren.

– Just i Mälaren är minskningen av koncentrationerna väldigt glädjande eftersom det är dricksvatten för nära två miljoner människor. Där är den kraftigaste minskningen av miljögifter i fisk. Till stor sannolikhet beror det på miljöarbetet i Uppsala, Västerås, Enköping och Strängnäs. Det är det som vi nu märker av som en bättre vattenkvalitet i Stockholmsområdet, säger Tomas Viktor, fisktoxikolog vid Svenska miljöinstitutet.

Kommunerna har förbättrat sina reningsverk och de är mer effektiva på att samla upp gifter i dag än för 20 år sedan. Forskarna har tagit upp abborrar på ett 20-tal platser, från Stockholms yttersta skärgård i öster till centrala Mälaren i väster. Sedan har man analyserat vilka gifter fiskarna burit på.

Abborrar valdes som studieobjekt just eftersom de håller sig kvar på samma plats hela sina liv.

– Innehållet av miljögifter i en abborre som är fem år gammal speglar väldigt väl hur belastningen av miljögifter har sett ut under de senaste fem åren, säger Tomas Viktor.

Halterna av kemiska preparat, kvicksilver och andra tungmetaller i fiskarna har generellt minskat över tid i hela det undersökta området.

Något som dock ökat är halten diklofenak som är en substans i det smärtstillande läkemedlet Voltaren. Det är en följd av människors användning eftersom vi utsöndrar allting som vi stoppar i oss.

Studier i Indien har visat att av gamar som får i sig diklofenak dör över 95 procent. Ifall halterna skulle öka i svenska vattnen finns det anledning att oroa sig, säger Tomas Viktor.

– För den som bara äter fiskmuskel, såsom vi människor gör, är detta oproblematiskt. Däremot får fåglar och andra däggdjur som äter hela fiskar i sig hela mängden läkemedel.

Men trots de låga gifthalter som finns i fiskarna i Stockholmsregionen är de generellt helt ofarliga att äta.

– Jag brukar äta upp resten av fiskarna som vi inte behövt använda i analysen. Det smakade absolut inte illa om de fiskarna, säger Tomas Viktor vid Svenska miljöinstitutet.