Gerillaoffensiv mot indianfolk i Colombia

Efter en längre tid av minskade stridsaktiviteter har kriget i Colombia blossat upp på nytt. Överraskande nog i ett indianskt område som varit ett internationellt beundrat exempel för hur kampen mot kriget kan föras med fredliga och demokratiska metoder.

Paec-indianerna i norra Cauca-provinsen i västra Colombia är vana vid krigets närvaro. Farc-gerillan har funnits här, i otillgängliga bergstrakter, under lång tid.

Toribio, paec-indianernas huvudort, har angripits av gerillan ett dussintal gånger, men paec-indianerna har aldrig accepterat att leva under andras auktoritet. De kräver autonomi gentemot den colombianska staten. Och de kräver att Farc lämnar dem i fred.

Pacifistiskt självförsvar
Under åren har paec-indianerna utvecklat en stark och demokratisk organisering, baserad på de äldstes auktoritet och visdom. De har också organiserat ett självförsvar, den indianska vaktstyrkan som inkluderar flera indiangrupper och som består av tusentals indianer enbart beväpnade med sina rituella, vackert smyckade stavar.

Vid flera tillfällen har de lyckats tvinga gerillan att släppa indianer som tagits som fångar. Och de senaste åren har gett intryck av att paec-indianerna faktiskt vunnit både gerillans och statens respekt.

Farc har lämnat dem i fred och de polisstationer som installerats har byggts en bit utanför byarna för att inte fungera som förevändning for ett anfall från gerillan. Men trots det inledde Farc en våldsam attack mot Toribio och andra byar för ett par veckor sedan.

Början på en ny gerillaoffensiv
Dussintals hus förstördes av de hemmagjorda bomber av gascylindrar som gerillan använde i sin beskjutning. Flera människor, bland dem minst ett barn, dödades. Vägarna runt om fylldes av landminor vilket gjorde det svårt för regeringsstyrkorna att ta sig fram.

Och när de väl gjorde det bibehöll gerillan sina positioner och gick till motangrepp i en mer offensiv attityd än den visat på mycket länge. En del tror att det här är början på en ny omfattande gerillaoffensiv.

Andra menar att det mer handlar om att garantera viktiga geografiska korridorer till Stilla Havet for att möjliggöra handeln med kokain och vapen.

Men för paec-indianerna innebär det framför allt en bekräftelse på den bittra insikt de redan har att i krigets perversa logik så betraktas kampen för fred ofta som en fientlig handling.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se