Naturum väntas locka skolbarn

I morgon blir Värmland en attraktion rikare.
Det är Värmlands Naturum som slår upp sina portar i Mariebergskogen i Karlstad. Målet med verksamheten är att framför allt skolbarn ska studera den Värmländska naturen i den helt nybyggda lokalen. Byggnaden har kostat totalt tretton miljoner kronor. Karlstads kommun har betalat åtta miljoner kronor och ett antal sponsorer har ställt upp med de resterande fem miljonerna.