Felmedicinering ledde till babys död

Idag ställs en sjuksköterska från Kalmar inför rätta i Jönköping. Kvinnan har tidigare dömts i tingsrätten för att ha vållat en tre-månaders bebis död genom felmedicinering.

Fallet anses principiellt viktigt och har engagerat Vårdförbundet och försvarsadvokaten Sture Larsson vill se kvinnan friad.

– Det finns saker i det här fallet som gör att det trots att hon har gjort en miss finns ursäktande omständigheter. I den mån hon har varit oaktsam har det inte varit klandervärt, säger han.

Tio gånger för hög dos
Det var i maj 2002 som en bara tre månader gammal flicka dog på sjukhuset i Kalmar efter att ha behandlats för kramper. En sköterska skulle blanda till ny dropplösning men använde av misstag fel variant av ett kramplösande läkemedel med tio gånger högre koncentration än vad som var meningen. Det ledde till att det lilla barnet helt enkelt förgiftades.

Utredningen visade på flera brister i rutinerna på sjukhuset exempelvis kring medicinhanteringen, men åklagaren liksom tingsrätten ansåg att det inte undantog sjuksköterskans ansvar, och hon dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död.

Inför hovrättsförhandlingarna har försvaret skärpt argumentationen för att visa på att sköterskan inte ensam kan hållas ansvarig och att det inte handlar om straffbar oaktsamhet.

Principiellt viktigt mål
Målet är ovanligt och följs noga av Vårdförbundet som anser att felbehandlingar ska regleras av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd när det inte handlar om brottsligt uppsåt eller medvetet slarv, och advokat Sture Larsson anser att målet är principiellt viktigt.

– Det har att göra med hur man ska se på misstag som begås inom vården. Vården är ju en komplex apparat. Det finns frågor om hur man ska hantera mediciner, det finns frågor om hur man ska blanda mediciner, hur det ska säkerställas, det finns frågor om hur man sedan ska bevaka en patient som ges en viss medicinering och så vidare. Det är ett komplext mål som har en mängd intressanta aspekter, säger Sture Larsson.

Vårdförbundet fruktar att en fällande dom ska göra att allt fler felbehandlingar hamnar i vanlig domstol utan ordentliga kunskaper om förhållandena inom vården, något man menar skulle leda till ökad osäkerhet och rädsla bland vårdanställda.

Individuella ansvaret
Domen är överklagad även av åklagarsidan som ser sköterskans misstag så allvarligt att det åtminstone bör utdömas ett bötesstraff och att det individuella ansvaret är viktigt.

Den tre dagar långa rättegången i hovrätten kommer därför att följas med stort intresse av såväl jurister som sjukvårdsfolk.