"Dubbelt så många tjänster måste bort från Wenströmska"

På Wenströmska gymnasiet i Västerås har man talat om att 20 tjänster ska bort på grund av besparingarna. Men det kan handla om upp emot 40 tjänster, säger man från Lärarnas Riksförbund, som kritiserar att skolan inte tidigare har stramat åt ekonomin.

Wenströmska gymnasiet i Västerås måste spara åtta miljoner kronor i år. Tidigare har man räknat med att besparingarna som måste göras motsvarar 20 heltidstjänster.

Men det räcker inte, säger man nu från Lärarnas Riksförbund.

- Förhandligarna om omplaceringar pågår, men de är inte klara på långa vägar. Och ju längre tiden går desto större blir kostnaderna, vlket gör det ännu svårare att klara besparingarna, säger Peter Ivås, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund i Västerås.

- Personalminskningarna innebär att arbetsbelastningen på den kvarvarande personalen ökar. Och det här går stick i stäv med med pratet om att man ska höja kvaliteten i skolan i Västerås, och minska sjukfrånvaron bland lärarna.

Han är också mycket kritisk till att ledningen på Wenströmska inte fått tillräckligt stöd för hålla koll på ekonomin:

- Skolan har har dragits med underskott varje år sedan 1997, och stödet med ekonomin från proAros områdeskontor har varit alldeles otillräckligt.

- Och nu får det så här drastiska konsekvenser, säger Peter Ivås till P4 Västmanland.

Lärarnas Riksförbund har också gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket med anledning av besparingarna. Enligt lagen är arbetsgivaren nämligen skyldig att göra en konsekvensbeskrivning i samband med nedragningar - men det har man inte gjort på Wenströmska gymnasiet i Västerås.