Större variation av trädsorter i Göteborg

Lönn och tall ersätter nu sjukdomsdrabbade lindar i Göteborg.
Totalt har över 600 angripna lindar i Göteborg sågats ner och nu kommer alltså andra trädsorter istället.

Det är en medveten satsning att variera trädarterna inne i staden och att sprida riskerna för sjukdomsangrepp, säger stadsträdgårdsmästare Lars Johansson.
Just nu planteras tall utanför Världskulturmuséet.
Och på Vasagatan och Bohusgatan, där angripna lindar sågats ner nyligen, kommer lönn att planteras i dagarna.