Specialåklagare på barnens sida

Antalet anmälda brott mot barn ökar i Uppsala län.För att fler brott också ska leda till fällande domar satsar nu åklagarmyndigheten i Uppsala på fler specialåklagare.
Tidigare har kvinnomisshandel alltid hamnat hos två specialutbildade åklagare - och samma sak ska nu gälla brott mot barn. Under de två första månaderna i år har 89 olika brott riktade mot barn anmälts till polisen såsom misshandel, olaga hot, våldtäkter och andra sexuella övergrepp. Det är en ökning med drygt 20 procent jämfört med samma månader förra året, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet BRÅ. För att fler av de här anmälda brotten också ska leda till att en gärningsman blir dömd bildar nu åklagarmyndigheten en familjevåldsgrupp. Ofta står barnets berättelse ensamt mot den vuxnes nekande och därför krävs att utredningarna blir mer noggranna, säger Ingrid Isgren, som är en av de specialåklagarna vid åklagarmyndigheten i Uppsala län.