Maten - allt större riskfaktor för miljö och hälsa

1:56 min

En uppmärksammad studie i Nature visar att vår livsmedelskonsumtion är ohållbar, både för klimatet och för vår hälsa. Prognoser visar att utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktionen kommer att öka med 80 procent fram till år 2050.

En uppmärksammad studie som presenteras i tidskriften Nature visar att vår västerländska livsmedelskonsumtion är ohållbar, både för klimatet och för vår hälsa.

Författarna ser framför sig hur sjukdomar som typ 2-diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar kan komma att öka lavinartat när allt fler börjar stoppa i sig mer kött och produkter som innehåller mättat fett och socker.

Även de nya kostråden som Livsmedelsverket precis har föreslagit i Sverige lyfter i högre grad än tidigare fram matens miljöpåverkan. Men också att vår hälsa tar skada.

Men det går att hindra den här utvecklingen menar forskarna. Om vi globalt åt mer hälsosam kost  skulle riskerna för att utveckla de här sjukdomarna minska, samtidigt som matindustrins ökning av växthusgaser fram till 2050 skulle kunna hejdas.

Cecilia Sundberg vid Institutionen för energi och teknik på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, forskar själv kring matens miljöpåverkan. Hennes ännu opublicerade forskningsresultat för Sverige pekar i samma riktning. Mer frukt och grönt och mindre kött skulle inte bara vara bra för hälsan utan också för klimatet.

– Vi har tittat på den svenska kosten och vad vi äter enligt de undersökningar som finns. Sedan har vi jämfört med den nordiska näringsrekommendationen. Då har vi sett att om folk gick över till att äta enligt rekommendationerna, som är framtagna för att det är hälsosamt, skulle det samtidigt bli mindre miljöpåverkan.

Den här forskningen har hon gjort innan det nya förslaget på kostråd kom från Livsmedelsverket.

Men hon säger också att med de nya rekommendationerna borde det bli en ännu tydligare skillnad för hälsa och miljö om vi åt mer enligt vad de säger.

Cecilia Sundberg är medveten om att vi ogärna vill att andra går in och petar i vad vi äter. Men hon tycker att forskarnas prognoser visar att en förändring behöver ske på global nivå, och att politiker och industri måste ta ansvar för en utveckling i mer hållbar riktning.

– Vi har ju en tydlig politik för mer förnybar energi och att vi ska fasa ut de fossila bränslena, men vi har inte på samma sätt en politik för en omställning till en mer miljövänlig och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Referens: David Tilman & Michael Clark. Global diets link environmental sustainability and human health. DOI: 10.1038/nature13959