Jakten på neutrinons hemligheter kräver stora anläggningar

Partikelfysiken brukar kräva stora exerimentanläggningar - ju mindre partiklar man jagar, desto störrre konstruktioner.

Nyligen invigdes en anläggning i USA för forskning kring neutrinerna - de minsta beståndsdelarna i universum - och just nu ett hett forksningsområde. De små partiklarna ska skjutas drygt 700 kilometer under jord i syfte att få veta mer om hur de ändrar form.

Ända från Chicago, Illionis till en gruva i nordöstra Minnesota ska neutrinerna färdas. Man vill ha så lång sträcka och så låg energinivå som möjligt. Forskarna mäter på neutriner de själva producerat och inte neutriner från atmosfären som vid många andra anläggningar - och sammantaget gör det här resultaten säkrare.

Neutriner är mycket små partiklar som bildas bland annat i solens inre -och som ständigt bombarderar oss. Forskarna tror sig veta att de kan omvandlas mellan tre olika former. Och numera anser man - till skillnad mot tidigare- att neutrinerna har massa berättar Per-Olof Hult forskare i astropartikelfysik vid Stockholms universitet

Anledningen till att det här området är så intressant är att det inte går att förklara neutrinernas beteede med partikelfysikens standardmodell. Forskarna behöver alltså få fram en ny förklaringsmodell. För det som händer på den här mikronivån kan i sin tur hjälpa till att förklara något så stort som Big Bang.