Få kvinnor når toppen hos svenska advokatbyråer

2:07 min

Trots att fler kvinnor än män utbildar sig till jurister är det flest män som når advokatbyråernas toppositioner. Det visar en ny rapport som stiftelsen Allbright presenterade i dag. Amanda Lundeteg är VD på Allbright.

– Med tanke på att kvinnor har varit i majoritet på juristutbildningarna i 20 år, kan jag tycka att det vore rimligt att kvinnorna också är i majoritet på delägarnivå, säger Amanda Lundeteg, VD på Allbright.

Av juridikstudenterna är 60 procent kvinnor. Även bland de som börjar jobba som jurister på advokatbyråer är kvinnorna i majoritet, 57 procent. Siffrorna gäller Sveriges tio största advokatbyråer, som Allbright undersökt.

Men längre upp i karriärkedjan försvinner kvinnorna, och på delägarnivå i advokatbyråerna utgör kvinnorna endast 14 procent.

Amanda Lundeteg säger att det beror på att det blir svårt för kvinnor att kombinera perioder med arbetsdagar på upp till 14 timmar med familjebildning.

– Kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet, och de tar ut den största delen av föräldraförsäkringen, säger Amanda Lundeteg.

Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg, delar uppfattningen att det är viktigt att komma till rätta med bristen på jämställdhet. Samtidigt menar hon att man måste välja bort andra saker i livet ifall man satsar på att göra karriär som advokat.

– I Sverige har vi lite ett förhållningssätt att vi inte tycker om att köpa hjälp, säger Anne Ramberg, och fortsätter:

– Jag tror att det är enda sättet att klara sig ifall man både skall göra karriär på en stor advokatbyrå och ha familj. Man kan ha mormor och morfar ifall det finns sådana, eller så får man skaffa sig annan hjälp. Annars blir det tufft.

Anne Ramberg säger att det förs ett aktivt jämställdhetsarbete inom juridiken och att det blir alltmer jämställdt på toppositionerna.

Men Amanda Lundeteg, VD på stiftelsen Allbright, menar att det också finns en jargong på byråerna som är negativ mot kvinnorna, och hon skulle vilja se ett mer aktivt normkritiskt arbete.

– Byråerna måste rannsaka sig själva och rikta blicken inåt, säger Amanda Lundeteg. Vad är det egentligen för kultur som råder på byråerna? De måste göra det möjligt för både män och kvinnor att ta chefspositioner.

Anne Ramberg menar att könsfördelningen inom advokatbyråerna inte påverkar rättssystemet.

- Lagstiftaren består ju inte av några äldre herrar, utan lagstiftaren är ju riksdagens ledamöter, och de består av damer och herrar i skilda åldrar, säger Anne Ramberg.