Minskad vinst för Telia Sonera

Telia Soneras rapport för första kvartalet i år visar att det går sämre än samma period förra året och sämre än analytikerna räknat med. Telia Soneras vinst före skatt stannar på 4,6 miljarder kronor mot nära 4,9 miljarder förra året. 

Omsättningen ökade något från 19,8 miljarder första kvartalet i fjol till 20,8 i år.

Men analytikerna hade räknat med en vinst på nära 4,8 miljarder och en omsättning på 21,2 miljarder vilket Telia Sonera alltså inte nådde upp till.

Telias vd Anders Igel anser att resulatet delvis beror på den hårda konkurrensen om kunderna i Sverige och Finland.

– Det är en ganska stark rapport ändå. Vi har gjort ett mycket bra resultat i de allra flesta verksamheterna. Det som har dragit ner resultatet något är att vi i Finland har måst komma till försvar för att behålla vår marknadsposition, säger Anders Igel.

Hur hanterar ni prispressen i Finland?

– Genom att öka konkurrenskraften i vår egen verksamhet, genom att göra oss mer kostnadseffektiva men också genom att komma ut med mer attraktiva erbjudanden.

Det verkar inte ha gått så bra?

– Jag tycker att det har gått förhållandevis bra ändå men det är klart att det hade varit roligare att se ett annat resultat i Finland, men det är en väldigt tuff situation där.

Fortsätter prispressen i Finland och Sverige?

– Det tror jag att vi får räkna med. Det är en del av dagens värld i vår bransch. Vi får ta i lite extra nu eftersom utvecklingen är lite snabbare nu på grund av den hårda konkurrensen. De besparingsplaner vi har sjösatt är väldigt starka.

Vad betyder besparingarna i personalnedskärningar?

– Det har vi inte kommit till än. Det är någonting som vi jobbar med med våra ledare och fackliga organisationer, säger Anders Igel.

Patrik Holmström
patrik.holmstrom@sr.se