Landstinget måste prioritera utsatta barn

Landstinget Kronoberg måste prioritera barn som lever i familjer där våld förekommer. Det anser landstingets barn-och ungdomsutskott.

Utskottet föreslår att Landstinget tar initiativ till att utveckla samarbetet kring de här barnen med kommunerna. Främst handlar det om att göra det nuvarande samarbetet mer effektivt men också att höja kompetensen och öka medvetenheten hos de vuxna som arbetar nära barnen.

Gunilla Svensson är ordförande i barn-och ungdomsutskottet.

-Det är väldigt viktigt för de här barnen att få allt stöd de kan i samhället, säger hon.