Katastrofer påverkar folkhälsan negativt

Stora katastrofer som jordbävningar, tsunamivågor och omfattande terrorattacker påverkar folkhälsan negativt. En amerikansk visar att dödligheten i hjärtattack och stroke ökade med fem procent strax efter terrordåden den 11 september 2001. (P1 Vetenskapsradion)