Örebro Tingsrätt först ut att besluta om livstidsfångars frigivning

Örebro tingsrätt blir första instans när domstolarna efter årsskiftet ska ta över besluten om livstidsfångarnas frigivning.
Regeringen lägger snart fram ett beslut om att slopa det hårt kritiserade nådeförfarandet som gäller nu.