Minskad vinst för SCA

Skogsindustrikoncernen SCA redovisar en halverad vinst sen motsvarande period i fjol. Vinsten efter skatt blev 894 miljoner kronor mot 1, 9 miljard för ett år sedan

Kostnader för effektiviseringsåtgärder står för 425 miljoner kronor. Men analytikerna hade räknat med en vinst på nära 1,4 miljarder. Omsättningen blev 22,5 miljarder vilket är en ökning men mindre än väntad