Mindre barnkullar i Sala leder till uppsägningar

Ett 20-tal elevassistenter och barnskötare i Sala varslas om uppsägning. Orsaken är minde barnkullar, enligt Silvana Enelo Jansson, chef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

- Vi har en stor elevminskning, och det kommer vi att ha cirka fyra år framåt i tiden. Vi minskar varje år med cirka 100 elever, säger Silvana Enelo Jansson till P4 Västmanland.

-  Så vi kommer varje år att behöva dra ner på personal.

Personalminskningarna inleddes redan i fjol. Då varslades närmare 20 personer, men i slutänden blev det bara ett mindre antal som slutade.

Men nu är det alltså nödvändigt att skära ner igen, samtidigt som rektorerna tvingas stuva om i personalleden.

Inledningsvis är det förskolan upp till och med mellanstadiet som berörs, men under de kommande åren påverkas även högstadiet och gymnasiet av de minskande kullarna.

- Det är alltid tufft att dra ner, men samtidigt så är det så att vi ligger kvar på den personaltäthet som riket ligger på när det gäller lärartäthet per 100 elever, så vi minskar inte på det sättet.

- Så det låter mer drastiskt än vad det är, säger Silvana Enelo Jansson.

Årets uppsägningar är satt till 20 personer, vilket innebär en kostnadsminskning för Sala kommun på runt sex miljoner kronor.