Indirekt dödlighet efter katastrofer

Det är inte bara de som direkt drabbas av stora katastrofer som far illa.

En studie vid Columbia University i New York i USA visar att omfattande katastrofer som jordbävningar, tsunami-vågor och terrorattacker har en tydlig effekt på folkhälsan i stort.

Enligt studien ökade dödligheten i hjärtinfarkt och stroke i USA i samband med terrorattacken den 11 september 2001.

Forskarna kunde visa att många amerikaner över hela landet drabbades av förhöjt blodtryck som låg kvar i dagar eller veckor efter attackerna. Professor Thomas Pickering som ledde studien vid Columbiauniversitetet tror att dödssiffrorna på grund av hjärtinfarkt eller stroke ökade med uppemot 5 procent i USA i anslutning till terrorattentaten.

En jordbävning i Japan har tidigare visats leda till en markant ökning av dödsfallen på grund av hjärtinfarkt och stroke.