Fler svenskar pluggar i Danmark än danskar i Sverige

Studenternas flyttande över Öresund har ökat de senaste åren. Men fortfarande handlar det oftare om svenskar som åker till Danmark, än om danskar som söker sig till den Svenska högskolan. Och skillnaden är stor. Svenskarna som studerar i Danmark är uppemot åtta gånger fler än danskarna som kommer hit för studier.

Nina Prinds studerar på IMER vid Malmö högskola. Hon tror att obalansen till stor del handlar om att danskarna helt enkelt inte känner till Malmö Högskola.

I år är det mellan 3 000 och 4 000 svenskar som läser vid danska universitet, men bara 500 till 600 danskar som läser på en svensk högre utbildning. Det finns inga exakta siffror, men det är vad Öresundsuniversitetet, d v s samarbetsorganisationen för högskolorna runt sundet, uppskattar.

I slutet på nittiotalet var antalet studenter som åkte över sundet bara en tiondel av dagens siffra. Men skevheten var redan då tydlig.