Vad händer med arbetsmiljön för verksamhetscheferna på Härnösands sjukhus

Arbetsmiljöverket vill veta vad landstinget har gjort för att säkra arbetsmiljön för verksamhetscheferna i samband med nedläggningen av Härnösands sjukhus.

Senast 17 maj vill arbetsmiljöverket ha svar.